Zbiorniki na wodę i ścieki

Zabudowane zbiorniki na wodę o pojemności 15 -16 tys. litrów z hydroforem przeznaczone do zasilania odbiorców pozbawionych sieci wodociągowych.

Zabudowane zbiorniki na ścieki o pojemności 15 tys. litrów z zestawem zbiorników przesyłowych przystosowane do odbioru ścieków bytowych bez konieczności wkopywania ich w grunt. Kompaktowa zabudowa pozwala na sprawny transport, montaż i demontaż oraz umożliwia utrzymanie temperatur dodatnich w okresie zimowym.