Projekty dla United Oilfield Services

Kontenerowe zaplecze wiertni dla UOS

Kontenerowe zaplecze wiertni dla UOS

Zestaw kontenerowy składający się z biur, warsztatów i kontenerów technicznych wykonany z 40-stopowych kontenerów oceanicznych.

O realizacji