Oczyszczalnia ścieków

Charakterystyka procesu Biologicznej Kontenerowej Oczyszczalni Ścieków typu SBR

(Sequenting Batch Reactor – Sekwencyjny Reaktor Biologiczny)

 

Projektowany przepływ max. 1 m3/dzień do 30 m3/dzień (5 - 500 osób)

 

Kontenerowa oczyszczalnia ścieków pracuje jak SBR – sekwencyjny reaktor biologiczny.
Różnica, pomiędzy SBR-ami a konwencjonalnym układem polega na tym, że w układzie konwencjonalnym procesy napowietrzania i sedymentacji przeprowadzane są równocześnie w oddzielnych zbiornikach natomiast w SBR-ach w jednej komorze. W reaktorach typu SBR można oczyścić wszystkie ścieki, które są podatne na biologiczny rozkład.

Procesy cząstkowe w  reaktorze typu SBR traktowane są jako odrębne fazy cyklu. Zachodzące w nim procesy to następujące po sobie biologiczne rozkłady związków organicznych za pomocą osadu czynnego oraz separacja oczyszczonych ścieków od kłaczków osadu. Zaletą stosowania SBR-ów jest brak instalacji do doprowadzenia osadu recyrkulowanego i osadników wtórnych, ponieważ reakcja i sedymentacja zachodzi w tej samej komorze. Osad nie odpływa z reaktora w mieszaninie ze ściekami, lecz kolejno rozrzedza się i unosi w cieczy – w fazie napowietrzania – albo opada i zagęszcza się przy dnie – w fazie sedymentacji i dekantacji.

 

Cykle pracy oczyszczalni typu SBR:

  • Dopływ ścieków,
  • Oczyszczanie mechaniczne,
  • Napełnienie zbiornika retencyjno-uśredniającego
  • Napełnianie reaktora – komory oczyszczania
  • Napowietrzanie,
  • Sedymentacja,
  • Odpompowanie ścieków oczyszczonych – dekantacja
  • Dezynfekcja ścieków oczyszczonych za pomocą lampy UV – opcja
  • Odpompowanie osadu nadmiernego do zbiornika magazynowego
  • Odpompowanie osadu do urządzenia odwodnienia osadu

 

Oferujemy sprzedaż
Skontaktuj się z naszym handlowcem:

Katarzyna Sieracka

Kan-Budtel: +48 603 356 646
e-mail: k.sieracka@kan-bud.pl
lub wypełnij formularz kontaktowy